Son Dakika

MHP Söğüt'te Başlattığı Seçim Programını 9 İlde Miting ile Sürdürecek

MHP yerel seçim kampanyası faaliyetleri kapsamında "Millî Değerleri Koru ve Yaşat" adı altında mitingler düzenleyecek. MHP mitinglerinden ilkini 23 Mart'ta Bursa'da "Kuruluş" temasıyla gerçekleştirilecek. Bursa mitinginin ardından MHP İzmir'de "Bayrak", Erzurum'da "Birlik", Elazığ'da "Kardeşlik" Ankara'da da "Türkiye" temalı mitingler yapacak. MHP, ayrıca Adana, Konya, İstanbul ve Samsun'da da çeşitli temalarla düzenlenecek mitinglerde halka buluşacak. „

SİYASET 18.02.2013, 17:31 18.02.2013, 17:32
390
MHP Söğüt'te Başlattığı Seçim Programını 9 İlde Miting ile Sürdürecek
 MHP yerel seçim kampanyası faaliyetleri kapsamında "Millî Değerleri Koru ve Yaşat" adı altında mitingler düzenleyecek. MHP mitinglerinden ilkini 23 Mart'ta Bursa'da "Kuruluş" temasıyla gerçekleştirilecek. Bursa mitinginin ardından MHPİzmir'de "Bayrak", Erzurum'da "Birlik", Elazığ'da "KardeşlikAnkara'da da "Türkiye" temalı mitingler yapacak. MHP, ayrıca Adana, Konya, İstanbul ve Samsun'da da çeşitli temalarla düzenlenecek mitinglerde halka buluşacak. 

MHP'nin yerel seçimlere yönelik yapacağı mitinglerin şehirleri belirlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili E. Semih Yalçın, MHP'nin çeşitli illerde düzenleyeceği mitinglerin temalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, mahalli idareler seçimleri ile ilgili başlangıcı 24 Ocak 2013 tarihinde Söğüt'te yaptığı açık hava toplantısıyla gerçekleştirdiğini anımsatan Yalçın, MHP Lideri Bahçeli'nin yaptığı başlangıç üzerine Başkanlık Divanı'nın 11 Şubat 2013 tarihli toplantısında, "Millî Değerleri Koru ve Yaşat" adı altında açık hava toplantıları düzenlenmesinin kararlaştırıldığını kaydetti. 

Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:

Bilindiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili başlangıcı 24 Ocak 2013 tarihinde Söğüt’te yaptığı açık hava toplantısıyla gerçekleştirmişti.Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı başlangıç üzerine Başkanlık Divanı'nın 11 Şubat 2013 tarihli toplantısında, evvelemirde “Millî Değerleri Koru ve Yaşat” adı altında açık hava toplantıları düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 2013 yılı yerel seçimler kampanya faaliyetleri kapsamında düzenlenecek mitingler, ilk planda Bursa, İzmir, Adana, Erzurum, Konya, Elazığ, İstanbul, Samsun, Ankara olmak üzere 9 ilde yapılacaktır.

Her biri farklı tema ile düzenlenecek “Millî Değerleri Koru ve Yaşat” mitingleri, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler için başlattığımız propaganda ve tanıtım kampanyasının parçalarından biridir. Yerel seçim çalışmalarıyla ilgili miting ve benzeri faaliyetlerin seçim takvimi süresince gerçekleştirilmesine devam edilecektir. Bu faaliyetler süresince Türkiye’nin meseleleriyle ilgili MHP’nin öncelik ve görüşleri, bu vesileyle kamuoyuna ve parti tabanına yansıtılacaktır. 

MHP’nin temalı açık hava toplantılarında, iktidarın millet iradesine ipotek koyan, parlamentoyu devreden çıkaran fevkalade tehlikeli siyasi tahakkümü ve tek parti anlayışı millete şikâyet edilecektir.

Çünkü Türkiye, AKP marifetiyle içeride ve dışarıda büyük sorunlara maruz bırakılmıştır. Özellikle terörle mücadele konusunda iktidar partisinin icraatı, Türk Devleti’nin ve milletimizin geleceğine yönelik ciddi tehditlere kapı aralamıştır. Terör belasını ortadan kaldırmak için devletin gücünü ve milletimizin kucaklayıcılığını kullanmak yerine, ayrışma olgusunu yerleştirecek, pekiştirecek kararlar alınmıştır. 

AKP iktidarı demokratik parlamenter sistemi değiştirerek tek adam ve tek parti sultasına dayanan, çoğulcu demokrasinin erdemlerini reddeden bir dikta rejimi tesis etmeye çalışmaktadır. Terörle mücadele yerine müzakereyi tercih eden AKP iktidarının, İmralı canisiyle pazarlığa oturarak terörizmi meşrulaştırma ve bölücü başına siyasi meşruiyet kazandırma çabalarının arkasında da, yeni hükümet sistemi ambalajıyla sunduğu rejim değişikliği talebine destek arayışı yatmaktadır.

Bursa Kuruluş Mitingi

Bütün bu gerçeklerin milletle paylaşılacağı MHP mitinglerinden ilki, 23 Martta Bursa’da Kuruluş temasıyla gerçekleştirilecektir. MHP; siyasi çizgisi itibariyle Türk tarihinde; özellikle de devlet-millet çizgisinde devamlılık görüşünü savunan bir partidir. Bu ilk açık hava toplantısında, 400 çadırlık aşiretten Osmanlı Devleti gibi üç kıtada hükümran olmuş bir cihan devleti kuran iradenin, Türk milletine ait olduğunun hatırlatılması hedeflenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti’nin bakiyesi üzerine kurulmuştur; dolayısıyla devlet müesseselerini ve millî hâkimiyet anlayışı ondan tevarüs etmiştir. Kuruluş teması, sadece Osmanlı Devleti adıyla sınırlı değildir. Anadolu ve Rumeli topraklarında bin yıllık Türk egemenliğinin teessüsünü, kökleşmesini sembolize eden bir olgudur. Bu olgu, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne ölümsüz bir cevher ve şuur hâlinde intikal etmiştir. İşte Bursa’da yapılacak mitingde, yaşadığımız coğrafyada Selçuklulardan Osmanlı’ya, oradan da Türkiye’ye intikal eden millî egemenlik hukukunun devamlılığı ve vazgeçilmezliği, yeniden kuvvetli bir şekilde dile getirilecektir.
  
İzmir Bayrak Mitingi

Daha sonraki bir tarihte İzmir’de yapılması planlanan açık hava toplantısı da Bayrak temasını taşımaktadır. Türk bayrağı, millî birlik ve beraberliği temsil eden kutsal bir simgedir. Türkiye’nin ve Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığının remzidir. Bayrağımızdaki hilal milletimizi şereflendiren İslam’ı, yıldız milletimizin şanlı mevcudiyetini, kırmızı da vatan için canlarını feda eden, kanlarını seve seve akıtan şehitlerimizi temsil etmektedir. Şairin “Bayrakları bayrak yapan üstünde ki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” mısralarının terennüm ettiği üzere, Türk vatanının birlik ve bütünlüğünü temsil eden al bayrağın ülkemiz sınırları içinde sonsuza kadar dalgalanacağına imanımız tamdır. İzmir’deki Bayrak mitinginde, Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyen mihraklara karşı, bayrak nöbetinin MHP’de olduğu, bu uğurda milletimizin her ferdinin kanlarını ve canlarını feda etmeye hazır bulunduğu, bir kere daha ilan edilecektir. 
  
Adana Vatan Mitingi

Adana’da yapılacak olan Vatan mitingindeyse, üzerinde yaşadığımız ve atalarımızın bin bir fedakârlığa katlanarak, binlerce şehit vererek emperyalizmin tasallutundan kurtardığı toprakların, başka hiçbir gücün hegemonyasına bırakılmayacağı vurgulanacaktır. Bilindiği gibi, Millî Mücadele kurmayları, Türk topraklarının parçalanması tehlikesine karşı Vatan bir bütündür parçalanamaz” düsturuyla yola çıkmıştır. Sınırları son Osmanlı parlamentosunda Misak-ı Millî ile belirlenmiş olan vatan topraklarının ebedi Türk yurdu olarak kalacağı, Anadolu’dan dünyaya duyurulmuştur. Verilen yaman bir kavga ile de, Türk vatanının bölünmezliği emperyalist devletlere kabul ettirilmiştir. Bugün ise AKP iktidarı; üzerinde hayat sürdüğümüz toprakları yerinden yönetim modeli, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi kamufle edilmiş ayrılıkçı projelerle federasyonlara bölme gayretindedir. O bakımdan, Millî mücadele döneminin vatan anlayışının vazgeçilmezliği ve kalıcılığı, bugünün şartlarında daha büyük ehemmiyet kesbetmiştir. Adana’daki mitingde, vatan topraklarını bölücülere taksim etmeye çalışan iktidara ve yeniden Sevr’i dayatan sömürgeci aktörlere, Türkiye’nin ebediyete kadar Türk milletine vatan olarak kalacağı mesajı verilecektir. Milyonlarca Türk evladının da atalarını örnek alarak vatanın bütünlüğü için kara toprağa girmeye hazır olduğu, büyük bir şevk ve sarsılmaz bir inançla duyurulacaktır.

Erzurum Birlik Mitingi

Birlik mitingi ise Erzurum’da yapılacaktır. Bugün Türkiye, tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşamaktadır. Emperyalist güçlerin güdümündeki iktidar, yeni sivil Mondroslar imzalamak için bölücülerle masaya oturmuştur. Sevr projesini yeniden hayata geçirecek düzenlemeler meclis kürsüsünden fütursuzca savunulmaktadır. Böyle badireli bir dönemde, Türk milletinin birlik ve beraberliği, Kurtuluş savaşı öncesinin kaos ortamından daha büyük önem arz etmektedir. Erzurum Birlik mitingi, Türk Devleti’ni parçalamak isteyen global aktörlerin oyuncağı durumundaki, millî iradeyi ipotek altına alan ve onun tecelli yeri olan parlamentoyu baypas eden diktacı bir zümreyi uyarı gayesi taşımaktadır. Erzurum’da aziz Türk milleti, MHP’nin yola çıkardığıbirlik ve bütünlüğümüzü koruma kervanına iştirake davet edilecektir.

Konya Türkçe Mitingi

Ses bayrağımız Türkçe, Türk egemenliğinin bir başka önemli sembolüdür. Türkçe temalı mitingimiz için Konya’nın seçilmesinin özel bir manası ve mesajı vardır. Konya yöresi, Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Türkçenin resmi dil olarak kabul edildiği vatan parçasıdır. Osmanlı Devleti ortaya çıkmadan önce, Anadolu’daki Türk beylikleri arasında kendini gösteren Türklük şuuru, Karamanoğlu sülalesinde kemal bulmuş, bu şuur Cumhuriyete kadar ses bayrağımız Türkçeyle taşınmıştır. Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde bileTürkçe resmi dil kabul edilerek anayasaya Türk egemenliğinin mührü vurulmuştur. Konya mitinginde, bugün Cumhuriyet’in anayasasına Türk dilinden başka resmî dil eklemeye çalışan AKP iktidarının gerçek yüzü halka anlatılacaktır. Türkçe temalı bu miting, egemenlik haklarımızı başka unsurlara paylaştırmak isteyen iktidara karşı milletin vicdanından yükselen aksisedayı duyurmak için güçlü bir vesile teşkil edecektir. 
  
Elazığ Kardeşlik Mitingi

Elazığ’daki Kardeşlik mitingi; siyasi rakiplerine “Sivas’ın ötesine geçemezler diyerek” icra-yı hükümet eden bir Başbakan’ın bölücülerle al takke ver külah pazarlık ettiği bir dönemde, Türkiye’nin doğusundan kardeşlik türküleri söylemek üzere planlanmıştır. Türk; Anadolu topraklarında bin yıldır aynı ailenin ferdi olarak yaşayıp kaynaşmış unsurların ortak adıdır. Bu topraklarda yaşayan insanlar, Sivas’ın doğusuyla batısını ayırmadan yüzyıllar boyu kardeşlik ve dayanışma hukuku içinde yaşamış, hemhal olmuştur. Aynı türkülerle duygulanmış, aynı ağıtlarla matem tutmuştur; evlatları aynı ninnilerle büyümüştür. Bu sosyolojik ve kültürel gerçekleri inkâr eden bölücülere inat, Elazığ’dan bin yıllık kardeşliğimizi kimsenin bozmaya gücünün yetmeyeceği mesajı omuz omuza, el ele verilecektir.
  
İstanbul Demokrasi Mitingi

İstanbul’da yapılacak Demokrasi mitingi de; rejim tartışmalarının yapıldığı, AKP iktidarının sureti haktan görünerek demokrasimizi, askerî darbeleri aratmayan sivil inkıtalarla kalbura çevirdiği bir zaman diliminde gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu mitingle; Türk milletinin demokratik düzenin kural ve nimetlerini içine sindirdiği, bundan geriye dönüşe izin vermemek kararında olduğu dosta düşmana duyurulacaktır. İktidar partisi; demokrasinin temel ilkeleri olan halk egemenliği, hürriyet ve eşitlik gibi umdeleri kendi sığ ve muhteris ideolojik bakışıyla hegemon çıkarlarına kurban vermiştir. Lideri dikta hummasıyla kıvranan AKP; “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi yerine “Egemenlik kayıtsız şartsız liderindir” yaftasını meclise asmaya yeltenmiştir. Halkın kendini yönetme iradesini ortadan kaldırıp parti iradesini hâkim kılma, tek adamı ve bir zümreyi millete üstün kılma çabalarına karşı yürekli çıkışın adresi, MHP’nin İstanbul’dakiDemokrasi mitingi olacaktır. Demokrasi mitinginde, 130 yılı aşan sancılı bir sürecin birikimi olan bugünkü demokratik parlamenter sistemin, artık Türk milliyetçileri ve milletimiz için geri dönülmez bir yol olduğu vurgulanacaktır. 
  
Samsun Kurtuluş Mitingi

Samsun’da yapılacak Kurtuluş mitinginde ise Millî Mücadele’ye önderlik etmek üzere Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün, buradan başlattığı bağımsızlık yürüyüşüne atıfta bulunulması amaçlanmaktadır. Atatürk’ün Samsun’a çıkışından çok önce halk Millî Mücadele için kolları sıvamıştır. Nitekim Atatürk Anadolu’ya geçtiğinde Türk milletini düşman işgallerine karşı mukavemete hazır, müteyakkız ve kıyam hâlinde bulmuştur. Bugün Sevr’i yeniden hayata geçirerek topraklarımızı bölmek, milletimizi ayrıştırmak isteyen bölücü emeller karşısında milletimiz tek vücut olarak ayaktadır. Bu hakikati gözler önüne sermek üzere, millî vicdanı temsil eden Milliyetçi-Ülkücü camia, Samsun Kurtuluş mitinginde hep bir ağızdan bağımsızlık ve hükümranlık yemini edecektir.
  
Ankara Türkiye Mitingi

Ankara’da düzenlenecek Türkiye mitingi de, o zamana kadar yapılmış olan mitinglerde ortaya çıkan kuvvetli mesajların memleketimizin kalbinde yeniden tekrarlanacağı bir açık hava toplantısı olacaktır. Ankara, Türkiye’nin başkenti ve millî egemenliğin merkezi olması hasebiyle Türk milletinin varlık iradesini ve hükümranlık azmini ruhunda barındıran bir şehirdir. Millî Mücadele, millet temsilcileri tarafından buradan sevk ve idare edilmiş, işgallere karşı direnişin merkezi Ankara olmuştur. MHP’nin Ankara’da yapacağı miting; bölücü, ayrıştırıcı planlara karşı millet iradesinin nasıl tecelli edeceğinin caydırıcı provası mahiyetinde olacaktır. Yoksul milletimizin kanıyla, canıyla, emeğiyle kurduğu Cumhuriyet’i sonsuza kadar korumaya azimli olduğu mesajı, Anadolu kasabasıyken hürriyet ve bağımsızlık ruhu aşılayarak bir dünya başkenti hâline getirdiği Ankara’dan verilecektir.
Yorumlar (0)
12°
açık
Namaz Vakti 28 Kasım 2020
İmsak 06:29
Güneş 07:59
Öğle 12:57
İkindi 15:23
Akşam 17:45
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 10 15
5. Başakşehir 10 14
6. Karagümrük 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. İstanbulspor 10 18
4. Ankara Keçiörengücü 10 18
5. Tuzlaspor 9 18
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 10 16
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 11 10
14. Menemen Belediyespor 9 9
15. Bandırmaspor 10 8
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Liverpool 10 21
2. Tottenham 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Wolverhampton 9 14
10. Newcastle 10 14
11. M. United 8 13
12. Arsenal 9 13
13. Crystal Palace 10 13
14. Man City 8 12
15. Leeds United 9 11
16. Brighton 10 10
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 11 15
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Elche 9 13
9. Athletic Bilbao 9 12
10. Valencia 10 12
11. Getafe 9 12
12. Real Betis 10 12
13. Barcelona 8 11
14. Osasuna 9 11
15. Deportivo Alaves 10 10
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7