Son Dakika

Görmez: Bu ayrılık Müslüman'a yakışmıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslam ülkelerinin dini günlerde takvim birliği sağlayamamasından yakındı.

GÜNDEM 18.02.2013, 17:08 18.02.2013, 17:09
396
Görmez: Bu ayrılık Müslüman'a yakışmıyor
 Ramazan ayı ve dini bayramların başlangıç tarihleriyle ilgili İslam ülkelerindeki farklılığa son vermek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Ruy'et-i Hilal Konferansı" Hazırlık Toplantısı İstanbul'da başladı.

İslam dünyasından önemli isimlerin katıldığı toplantıda  konuşan  Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Uzay çağında  hesapla  ameletmeye karşı çıkmak, yeryüzünde ilk rasathaneyi kuran Müslüman âlimlerin nesillerine yakışmaz. İslam ümmetinin paramparça olduğu bir zamanda bayram sevincinde dahi birleşememek ve bunu bir ayrılık konusu haline getirmek Ümmet-i Muhammed'e yakışmamaktadır. Meselenin asıl sıkıntılı tarafı ise, İslam ülkelerinde yaşanan bu tartışma ve ihtilafın, aynı medeniyetin bir parçası olarak yaşamış pek çok ülkede  bulunan  Müslümanlar arasında sözgelimi Balkanlarda, Kafkaslarda, Rusya coğrafyasında, Orta Asya Türki cumhuriyetlerinde toplum içinde bir fitne ve fesada yol açmış olmasıdır" dedi.

İstanbul Dedeman Otel'de başlayan ve iki gün sürecek olan "Uluslararası Ruy'et-i Hilal Konferansı" Hazırlık Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ru'yet-i Hilal konusunda daha önce de pek çok ilmi toplantının düzenlendiğini, bir çok ilim adamının bu toplantılarda bildiriler sunduğunu, sonucunda önemli kararlar alındığını; ancak bütün bunlara rağmen bu sorunun nihai bir çözüme kavuşturulamadığını söyledi.

Toplantıda İslâm dünyasına önemli mesajlar veren Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle: 

"Aynı boylamda bulunan İslâmülkeleri dahi üç farklı günde bayram yapmaktan kurtulamamıştır…"

Uzay çağında, hala aynı boylamlarda ve yeryüzünün birbirine yakıncoğrafi bölgelerinde bulunan İslam ülkeleri dahi üç farklı günde bayramyapmaktan kurtulamamıştır. Hâlbuki çağımızda en başta Ahmet Muhammet Şakir,Mustafa ez-Zerka ve Yusuf Kardavi olmak üzere bir kısmı şimdi aramızda bulunanilim adamlarımız çok açık bir şekilde ortaya koydular ki astronomik hesaplarlakameri aybaşlarını belirlemek, çıplak gözle hilali görerek kameri ayı tespitetme alternatifini ortadan kaldırmak için değil, ayın başlangıcını belirlemededaha sağlıklı bir yöntem olduğu içindir…

"Kameri aybaşlarını hesapla belirlemeyi dinen bir engelmiş gibi göstermek, İslam'ın ilme verdiği önemi gözardı etmektir…"

Astronomik hesaplarla kameri aybaşlarını belirlemeye dinen bir engel varmış gibi göstermek, İslam'ın ilme verdiği önemi göz ardı etmekten ve dikkate almamaktan başka bir şey değildir. Günümüzde kameri aybaşlarını hesaplarla belirlemek en sağlıklı ve hatadan en uzak yöntemdir. Dinen buna herhangi bir engel yoktur.

"Güneş, ay ve diğer gök cisimleri, belli bir hesaba göre hareket ederler…"

Geçmiş kitaplarımızda kameri aybaşlarının belirlenmesinde hesaba itibar edilmeyeceğini ifade eden bilgiler, o zamanki vakıayı anlatmaktadır. Günümüz açısından bu bilgilerin bir geçerliliği olamaz. Zira hesapla kameri aybaşlarının tespitine karşı çıkıldığı dönemlerde hesaplar zanni idi. Hatta zanni bile sayılamazdı. Çünkü astronomi ile astroloji dahi ayırt edilemiyordu. Bunlar mütedahil vaziyette idi. Fakat artık günümüzde hesaplar hiç tereddüde mahal bırakmayacak derecede kesin sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Hilalin nerede ne zaman hangi saatte ve hangi dakikada görülmeye başlayacağı yıllarca önceden bile tespit edilebilmektedir. Güneş, ay ve diğer gökcisimlerinin hareketleri son derece dakiktir. Cenabı Hakk'ın kâinata koyduğu kevni kanunlar sayesinde muntazam bir şekilde işlemektedir.

"Uzay çağında hesapla ameletmeye karşı çıkmak, yeryüzünde ilk rasathaneyi kuran Müslüman âlimlerinnesillerine yakışmaz…"

Asrımız, ilim adamlarının uzaya çıktığı bir çağdır. Diğer bir takım uzay çalışmaları ile kıyaslandığında ayın üzerine inmek bile artık uzay çalışmalarının küçük bir uygulaması haline gelmiştir. Uzayda ilmi araştırmalar, askeri amaçlar ve casusluk gibi çeşitli gayelerle yüzlerce uydu dolaşmaktadır. Bununla da kalınmamış, atmosferin dışına uzay seferleri başlamıştır. Yeryüzünün çekim alanının dışına çıkılmıştır. Dünyanın etrafında dönen uyduları tamir etmek için uzaya gidilmektedir.

Yeryüzünde ilk rasathaneyi kuran Müslüman âlimlerin nesilleri olarak bu asırda artık hesapla amel etmeye karşı çıkmak şöyle dursun tam tersine bu hususta hesaplardan en geniş manada yararlanmak gerektiği açıktır.

"İslâm ümmetinin paramparça olduğu bir zamanda bayram sevincinde dahi birleşememek Ümmet-i Muhammed'e yakışmamaktadır…"

Diğer taraftan kadim fakihlerimizin bir kısmı ihtilafı metalieitibar edilmesini zaruri görmüş olsalar da İslam ümmetinin paramparça olduğu bir zamanda bayram sevincinde dahi birleşememek ve bunu bir ayrılık konusu haline getirmek Ümmet-i Muhammed'e yakışmamaktadır.

"Asıl sıkıntılı olan ise, bu meselenin aynı evde yaşayan kardeşler arasında bile fitne ve fesada yolaçmasıdır…"

Meselenin asıl sıkıntılı tarafı ise, İslam ülkelerinde yaşanan butartışma ve ihtilafın, aynı medeniyetin bir parçası olarak yaşamış pek çok ülkede bulunan Müslümanlar arasında sözgelimi Balkanlarda, Kafkaslarda, Rusya coğrafyasında, Orta Asya Türki cumhuriyetlerinde toplum içinde bir fitne ve fesada yol açmış olmasıdır. Ne yazık ki bu fitne, bazen aynı evde yaşayan kardeşleri karşı karşıya getirecek boyutlara varabilmektedir.

"Aynı mescitte yan yana namaza duran müminlerin farklı günlerde bayram yapmasının ne dinen, ne ilmen, ne de fıkhen açıklanabilir bir tarafı vardır…"

Avrupa'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde azınlık olarak yaşayanMüslümanlar ise bu sorun sebebiyle daha zor durumda kalmaktadırlar. Yıllardır bayram günlerini tatil günü olarak kabul ettirmek için mücadele eden bu azınlıklar, kendi içlerinde bayram günleri konusunda ihtilafa düşünce bin bir zorlukla elde ettikleri haklarını kaybetmekle karşı karşıya kalmışlardır. Üstelik aynı mescitte yan yana namaza duran Müminlerin farklı günlerde bayram yapmasını ne dinen, ne ilmen, ne fıkhen açıklamak mümkündür.

"Bu mesele halkların algısında ilmi ve içtihadi olmaktan çok politiktir..."

Diğer taraftan halkların algısında bu mesele ilmi ve içtihadi bir konu olmaktan çıkmış, gündelik politik bir tartışmaya dönüşmüştür. Birliğimizin sembolü olan bayramlarımız, bir ihtilaf konusu haline gelmiş, Müslümanlar ağyarın gözünde küçük düşmüştür. Zorlama hadis yorumlarıyla okuma, yazma ve hesap bilmemeyi fazilet gibi gösteren ve hesabı reddeden aşırı yorumlar ise astronomiyi ve astronomik hesapları bilen entelektüel kişilerin, belli bir kültür düzeyine sahip olan herkesin ve okumuş kesimin zihinlerini teşvişetmektedir.

"Bu olumsuz tablo, İslâm'ın vahdet anlayışına uymamaktadır…"

Arafat, bütün dünya Müslümanlarını bir araya getiren İslam'ın en önemli birlik, beraberlik ve kardeşlik günü iken, ülkelerinden hacca giden Müslümanlar Arafat'ta vakfe yaparken kendi ülkelerinde bayram yapan veya hacılar bayram yaparken ülkelerinde Arefe gününde bulunan Müslümanların oluşturduğu bir tablo, İslam'ın vahdet anlayışına uymamaktadır. 

"Bu sene üç farklı günde bayram yapmamız, bütün Müslümanları derinden üzmüştür…"

Bu yıl Müslümanların kurban bayramını üç farklı günde kutlamaları (25,26 ve 27 Ekim) bütün dünya Müslümanlarını bir kez daha üzmüştür. Bunun üzerine milletimiz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 1978 yılında olduğu gibi İslam dünyasının âlimlerini bir araya getiren, her türlü politik ve siyasi mülahazalardan âri, konuyu ilmi ve dini esaslara uygun bir şekilde ele alan kapsamlı bir toplantıya öncülük yapmasını istemiştir. 

"Başkanlığımız, İslâm ümmeti arasında vahdeti yeniden tesis etmek için var gücüyle çalışmaktadır…"

Başkanlığımız, daha önce Kahire, Kuala Lumpur, İstanbul, Cidde, Kuveyt, Amman, Abudabi, Cakarta, Lübnan ve benzeri birçok şehirde ve İslam ülkesinde aynı konuda yapılan toplantıları, alınan kararları, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çalışmalarını da dikkate alarak bu hususta bütün İslam dünyasınınkatılacağı kapsamlı bir toplantıda konunun yeniden ele alınmasını zaruri görmüştür. Ancak söz konusu büyük ilmi toplantı öncesinde ümmetin seçkin âlimleriyle daha dar kapsamlı bir istişare toplantısı düzenleyerek bu toplantıda büyük toplantının muhtevasını ve izlenecek yol haritasını belirlemeyi arzu etmiştir. 

Böylece bu ön toplantıda hem daha önce yapılan toplantıların sonuçlarını değerlendirerek bunlarla niçin arzu edilen birliğin sağlanamadığını görüşmek ve hem de yapılacak büyük toplantı ile mümkün olursa nihai bir neticenin elde edilmesini sağlamak istemektedir. Şayet bu seçkin heyet uygun görürse bu istişare toplantısında büyük toplantıda alınabilecek muhtemel kararların nüvesi de oluşturulabilir. Bunun için böyle bir ön toplantı yapılması uygun görülmüştür.

"Biz, Türkiye olarak İslâm ümmetinin sevinçte, tasada ve kıvançta birlikteliğini arzu etmekteyiz…"

Biz Türkiye olarak İslam ümmetinin sevinçte, tasada ve kıvançta birlikteliğini arzu etmekteyiz. Bu hususta Müslümanlar arasında mümkün olan engeniş birliğin sağlanmasını temenni ediyoruz. Müminlerin birlikte oruca başlamasının, birlikte bayram yapmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu birlikteliğin de ancak artık ilmi sonuçları kesin hale gelmiş bulunan hesaplarla sağlanabileceği müsellemdir.

"Kalplerimizi birleştirecek hasbiliğin her türlü hesabın fevkinde olduğuna inanıyoruz…"

Mümin olarak esas olanın kalplerimizi birleştirmek olduğuna vekalplerimizi birleştirecek hasbiliğin her türlü hesabın fevkınde olduğu nainanıyoruz. Ancak söz konusu hesapların da hasbi birliğimize büyük katkısağlayacağının farkındayız.

"1978'de İstanbul'da düzenlenen konferansın ne yazık ki sekretaryası oluşturulamamıştır…"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir kusurumuzu itiraf etmek ve birkonudaki üzüntümü sizlerle paylaşmak istiyorum. 1978 yılında İstanbul'da Rüyet-i Hilal toplantısına öncülük yapan Diyanet İşleri Eski Başkanımız Dr. Tayyar Altıkulaç'ı başlattığı bu güzel toplantının kararları ne yazık ki uygulanamamıştır. Biz maalesef 1978 yılında İstanbul'da yapılan Rüyet-i Hilal Konferansı'nda oluşturulmuş bulunan Takvim Komisyonunun sekretarya görevini sürdürmede ihmal göstermiş ve bu önemli komisyonun işlevinin kesintiye uğramasına yol açmışız.

Bir diğer üzüntümüz ise 1978 yılında Mekkei Mükerreme'de bir rasathane kurulması ve bu rasathane vasıtasıyla Müslümanlar arasında Hicri takvim birliğinin sağlanması kararı alınmış olmasına rağmen bu karar da uygulanamamıştır.

GÖRMEZ HAC'DA SÖZ VERMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2012 yılında Hac ibadeti için gittiği Suudi Arabistan'da yaşanan ihtilafların Müslümanlar arasında nasıl büyük bir üzüntüye sebebiyet verdiğini görmüş ve İslam dünyasında Ramazan-ı Şerif'e birlikte başlamayı ve birlikte bayram yapmayı sağlayacak kapsamlı bir toplantının en kısa zamanda yapılacağı sözünü vermişti.

Toplantıya Suudi Arabistan, İran, Endonezya, Mısır, Malezya gibi pek çok İslâm ülkesinden çok sayıda İslâm âlimi ile birlikte Bakan, Bakan Yardımcısı, müsteşar, uzman ve astronom düzeyinde katılım gerçekleşti. 

Yorumlar (0)
12°
açık
Namaz Vakti 28 Kasım 2020
İmsak 06:29
Güneş 07:59
Öğle 12:57
İkindi 15:23
Akşam 17:45
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Trabzonspor 10 12
13. Göztepe 8 11
14. Malatyaspor 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Wolverhampton 9 14
10. Newcastle 10 14
11. M. United 8 13
12. Arsenal 9 13
13. Crystal Palace 10 13
14. Man City 8 12
15. Leeds United 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Athletic Bilbao 9 12
9. Valencia 10 12
10. Elche 8 12
11. Getafe 9 12
12. Real Betis 10 12
13. Barcelona 8 11
14. Osasuna 9 11
15. Deportivo Alaves 10 10
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7